График

График за попълване на незаети места след четвърти етап на класиране до достигане на утвърдения държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година в профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ 

заповед – 4 етап

график за незаети места

Отново на училище!

Представяме Ви графика, по който ще протече откриването на новата 2020/2021 учебна година на 15-ти септември

 

 

В 08:00 ч. автобусите тръгват от селата (пътуващите ученици)

08:30 ч. – 09:00 ч. – Посрещане на пътуващите ученици, които влизат през вход „А“; както и на първокласниците и техните родители, които се отправят към училищния двор и подреждат на определеното място за празнично приветствие от директора.

09:00 ч. – Тържествено откриване на учебната година за първокласниците в училищния двор.

09:00 ч. – 09:30 ч. – Учителите от начален етап посрещат своите ученици от II, III и IV клас през вход „А“ и ги насчват към класните стаи.

09:00 ч. – 09:30 ч. – През вход „Б“ влизат учениците от V до VIII клас, които ще бъдат посрещнати от своите класни ръководители и се отправят към определените за тях класни стаи.

09:30 ч. – 10:00 ч. – През вход „Б“ влизат учениците от IX до XII клас, посрещнати от класните си ръководители и заемат местата си в определените им класни стаи.

В 11:00 ч. автобусите тръгват от училище (пътуващите ученици)

След приключване на часа на класа, учениците по класове под ръководството на класния ръководител напускат сградата на училището по указания маршрут, като спазва мерките за дистанция.

Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/ на училище. 

Напомняме, че временните противоепидемични мерки на територията на Република България (съгл. Заповед РД-01-489/ 31.08.2020 проф. д-р Костадин Ангелов, дм, Министър на здравеопазването) са все още в сила и учениците трябва да си носят лични предпазни средства (маски, шлемове, дезифектант и др.)

Заявление за отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас

Със Заповед РД-31-453 от 04.05.2020 г. на МОН и РУО-Добрич, на основание чл. 190, ал.3, т.9 от ЗПУО и във връзка с чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование, относно отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас, е необходимо родителите на децата да подадат заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас.

Заявлението се подава в училището, в което се обучава детето, сканира се и се изпраща на е-пощата на РУО-Добрич в срок до 30.05.2020 г.

Другите документи ще се разглеждат от РЕПЛРДУСОП по процедура и график, съобразени със извънредното положение във връзка с COVID-19.

  1. Заявление от родител /приложение 1 – образец/
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. удостоверение за задължително предучилищно образование; други документи с информация за детето / изследвания, консултации и др./

Нова организация на дистанционното обучение

От 01.04.2020 г. се включват и учители, преподаващи Чужд език, Музика, Изобразително изкуство и ФВС.

Това налага изготвянето на ново седмично разписание, което влиза в сила от 01.04.2020 г.

Втори срок 2019/2020 – Дистанционно обучение

График на педагогическия съветник Дамянака Иванова – в сила от 01.04.2020 г.

График дистанционно обучение – Д. Иванова

Организация на дистанционно обучение

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, с препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България и указанията от МОН, СУ „Йордан Йовков“ уведомява всички ученици, родители, педагогически специалисти и персонал за следното:

От понеделник, 16 март, в СУ „Йордан Йовков“ започва обучение в електронна среда. На сайта на училището, са публикувани графици за времето на провеждане на обучението за учениците, инструкции за достъп и начин, по който ще се проведе самото обучение. Обстановката е динамична. Следете за нови публикации!

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността Ви за заразяване и предаване на вируси. Времето у дома следва да бъде успешно използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, имейли, групи в социални мрежи и други, както и за упражняване на преподадените вече уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.  Разчитаме много на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и упражняването на вече преподаден материал.

Учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различните канали от техните учители.

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция  ще поддържате комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, за което много разчитаме на Вас.

Уважаеми педагогически специалисти,

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и любов към децата като  ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от учениците  различни тестове, работни листи, задания и други материали.

Призоваваме Ви:

– да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;

– да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;

– да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците.

Надяваме се съвместно, и с отговорност, да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави!

График – дист. обучение

Седмично разписание

Разписание на часовете

ДОКЛАД УЧИТЕЛ

Самостоятелна форма на обучение – Мартенска сесия

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.38, ал.1, т.1 от наредба 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на  учениците на самостоятелна форма на обучение 

Бейра Сунай Мехмед от 12 клас
Кольо Митков Иванов от 7 клас
Вайдин Аднен Сали от 7 клас
Хайрие Хамид Андреева от 7 клас
Ефраби Ашъмов Абилов от 6 клас

за провеждане на изпити през  Мартенска  изпитна сесия 2020г.

НАЗНАЧАВАМ Комисии за организиране и провеждане , както следва:

Съобщение

Поради лоши метеорологични условия, влошена пътна обстановка и обилен снеговалеж на 07.02.2020 г. /петък/ няма да има учебни занятия.

Учебният процес ще бъде възобновен на 10.02.2020 г.

 

Училищен вестник

СУ „Йордан Йовков“ в гр. Тервел празнува 67 години от създаването си.

Честит празник на всички учители и ученици, на всички възпитаници и приятели на училището!

Заповядайте на 21 ноември 2019 г.  от 10 ч в Актовата зала на училището на концерт – спектакъл!

Ученици от клубовете „Светът на компютрите“ и „Клуб Журналистика“ по проект „Занимания по интереси“ под ръководството на Силвия Александрова и Росица Стратиева издадоха празничен вестник.

Фотоизложба „Моят домашен любимец”

По случай Деня на Земята, 22 април 2016 година, Ученическият съвет при СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел съобщава, че предстои изготвянето на фотоизложба  на тема „Моят домашен любимец”. Целта на инициативата е  да се покаже съпричастност към борбата  срещу насилието над  животни  и да се популяризира идеята за запазване на екологичното равновесие в природата.

Каним  всички ученици  и/или учители от СОУ „Й.Йовков” да вземат участие в подготовката и изготвянето на фотоизложбата, която ще бъде експонирана на подходящо място в сградата на училището.

Необходимо е снимките да са във формат 10/15 см. Освен съответният домашен любимец, на снимката може да е и ликът на неговия собственик. На гърба на снимката е нужно  да е отбелязана следната информация: име на домашния любимец, порода /ако е чистокръвна/, възраст на животното, име и фамилия на собственика , от кой клас  е /ако е ученик/.Фотографиите е нужно да се представят в срок до 18 април 2016 г. в кабинет № 108-при педагогическия съветник.

На всички участвали със снимки във фотоизложбата ще бъде връчена грамота за участие.

От УС

Неочаквана ваканция

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел съобщава на всички граждани, че поради навявания от сняг и ниски температури:
• Училищата на територията на общината няма да работят до 20 януари 2016 г. включително;
• ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Детелина’ и Детска ясла в гр.Тервел ще имат готовност за работа с по една дежурна група всеки ден, до 22 януари 2016 г. включително;
• Детските градини в селата няма да работят до 22 януари 2016 г. включително.

От ръководството на Община Тервел

IMG_1833IMG_1839

Честита Нова година!

Нека е щедра за всички на здраве, щастие, късмет и любов!

Нека има повече мигове, които да спират дъха ни!

Нека има повече усмивки, предизвикани от красиви моменти!

Нека има повече доброта и топлота в отношенията ни с другите!

Нека има повече сбъднати мечти и успехи!

Нека има повече от всичко за всички! 

0_1152c5_7899eb5e_XL