Работа по превенция на рисковото поведение сред ученици

На 29 март 2016 година гости от Регионална здравна инспекция посетиха СОУ „Йордан Йовков“. Поканата към тях беше отправена от педагогическия съветник Дамянка Иванова и преподавателите по биология Златка Кънчева и Николинка Кирова. Госпожа Севдалина Колева – младши експерт от дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ изнесе през учениците от VІІІ „в“ и VІІІ „г“ клас лекция на тема „Пубертет и полово развитие“. Целта на обучението беше учащите да получат актуална информация, която да е съобразена с учебното съдържание и в същото време да отговори на многобройните им въпроси, касаещи тяхното физическо развитие.

8-1 8-2

От своя страна, Дона Георгиева – главен експерт от дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ гр. Добрич изнесе пред учениците от ІХ клас практическо обучение на тема „Алкохолизъм и тютюнопушене“. Присъстващите имаха възможност чрез подходяща апаратура да измерят концентрацията на въглероден диоксид в издишна струя въздух, за да се диагностицира до каква степен пушачът/непушачът се намира в риск за здравето си. Има още

Обучение „Трафик на хора“

На 28 март 2016 година учениците от 9 и 10 клас преминаха обучение на тема „Трафик на хора“. В началото на мероприятието педагогическият съветник Дамянка Иванова изтъкна важността на проблема и разясни понятието „трафик на хора“. Последва излъчване на клип „Двете малки момичета“,  разкриващ истински истории.

Лекция изнесе Пенка Стратиева – педагог в СОУ „Й. Йовков“ и обществен възпитател към МКБППМН при Община Тервел. Тя предостави на учениците информация за видовете трафик и пътищата за набиране на жертвите – отвличане, подлъгване с фалшиви обяви за платена работа в чужбина, добро образование, привлекателна екскурзия и пр. Г-жа Стратиева обясни какви са предварителните мерки, които всеки пътуващ зад граница трябва да вземе, за да предотврати да стане жертва на трафикант, а също и как може да се реагира при настъпило подобно събитие. Има още

„НЕ“ на тормоза в училище

На 24 февруари 2016 година в СОУ „Йордан Йовков“ беше отбелязан Световният ден за борба с тормоза в училище. В началото на деня по класове беше проведена петминутка за популяризиране на кампанията под наслов „Не на тормоза“. Всички ученици от І до ХІІ клас си окачиха символ – розова усмивка и лентичка в знак на съпричастност към жертвите на училищния тормоз и присъединяване към посланието на Деня на розовата фланелка.

В голямото междучасие беше излъчена мултимедийна презентация на тема „Тормоз“.

 

Още снимки от инициативата може да видите тук:

Текст и снимки – Дамянка Иванова /Педагогически съветник/

Информационна кампания за сексуално и репродуктивно здраве

По случай Свети Валентин на 12.02.2016 г. в СОУ „Йордан Йовков“ се проведе информационна кампания за сексуално и репродуктивно здраве.

Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнтите при Община Тервел и на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците от СОУ „Й. Йовков“.

Целта на кампанията е младите да бъдат запознати с проблема от рисковото поведение и как може да се опази здравето на девойките и младежите от венерически заболявания.

/Дамянка Иванова – пед. съветник/

 

 

 

 

Световен ден за безопасен интернет

Днес, 9 февруари, е Световен ден за безопасен интернет.
По този повод в СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел се проведе обучение за онлайн тормоза. Участници в него бяха ученици от 8 клас.

Водещи: Пенка Стратиева – обществен възпитател и преподавател

Дамянка Иванова- педагогически съветник в училището

 

Обучение на тема „Агресия“

На 21 декември 2015 година учениците от 7б клас взеха участие в обучение на тема „Агресията и нейните проявления“. Ментори на мероприятието бяха обществен възпитател Пенка Стратиева и педагогическият съветник при СОУ „Й. Йовков“ Дамянка Иванова.

На обучението беше представена мултимедийна презентация. Учениците попълваха анкета за проявите на агресия и приемливото поведение в училище. Проведена беше дискусия за проблемите в класа и начините на решаването им. Класният ръководител, менторите и учениците от класа са на мнение, че не достатъчно се обсъжда това в училище и не всеки притежава умения и воля за самооценка на собственото поведение.

12398616_1094545697252803_960829428_o 12399815_1094545767252796_602662799_o 12404879_1094545733919466_93663139_o 12414235_1094545743919465_402320990_o 12415916_1094545757252797_1285448338_o

Световния ден за борба с ХИВ/СПИН

Учениците от девети клас на СОУ „Й. Йовков“ гр. Тервел участваха в семинар по повод на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември. Лектори бяха Николинка Кирова и Пенка Стратиева – преподаватели в СОУ „Й. Йовков“.

12313754_804473476330376_6626296154720802391_n 11202857_804473559663701_5008838425327561032_n

Кампания за превенция на ХИВ/СПИН в СОУ „Й.Йовков“ гр. Тервел. Има още