22 април – Ден на Земята

Всяка година в Календар на честванията в СУ ”Йордан Йовков”, гр. Тервел присъства и 22 април – Ден на Земята. И тази година с голям ентусиазъм и интерес се включиха учениците от V,VI, VIII, X и XIте класове и преподавателите по Биология. В продължение на месец, учениците от XII клас по Биология и здравно образование с преподавател г-жа Златка Кънчева работиха по теми свързани с Антропогенното въздействие върху биосферата и опазване на природните ресурси. V клас изготвиха постери за Кръговрата на водата, Видове растения и животни и Ролята на човека за опазване и съхраняване на биоресурсите у нас. VIII, X и XI клас заедно с г-жа Николинка Кирова по проект „Моят път – Биологията”, засадиха 12 броя дръвчета/смърч и дъб/ в двора на училището и изработиха постери за Замърсяването на почвата и нейното опазване и за значението, замърсяването и опазването на водата.

По инициатива на г-жа Емилия Колева, дни преди празника, в часовете по Занимания по интереси, ПИГ – VI клас подготвиха картини от отпадъчни материали, които красят фоайето на третия етаж. С много сръчност успяха да превърнат старите клони, изрезки и хартия в красиви произведения на изкуството.

На 21 април с образователна и възпитателна цел на учениците от I до XII клас бе представена мултимедийна презентация на тема: „Глобалното затопляне – причини, последици, предотвратяване”. Благодарение на вложения труд от страна на         ст. учител ЦДО Емилия Колева и учениците от ПИГ – VI клас, присъстващите научиха за последиците от безотговорната човешка дейност, която причинява замърсяване на околната среда , а оттам и невъзвратима промяна в климата на Земята.

Пред погледа на учениците оживяваха страшни наводнения, земетресения, цунами, торнада. Покъртителна беше и картината на замърсените води и гладни деца. Посланието от древната индийска поговорка бе ясно: “Ние не сме наследили ЗЕМЯТА от нашите предци, ние я вземаме назаем от нашите деца.”


   След учебните занятия учениците от VI и XI клас под ръководството на г-н Иван Божилов, Емилия Колева  и Димитричка Тодорова излязоха в училищния двор и засадиха три борчета, които безвъзмездно бяха предоставени с помощта на Живко от VIб клас от Горско стопанство гр. Тервел. Много от децата вършеха това за първи път и затова с гордост увековечиха мига пред фотообектива.

В СУ „Йордан Йовков” преподавателите по Биология, заедно със своите ученици, колеги и ръководство всеки ден призовават: „Да бъдем отговорни към себе си и природата, която ни заобикаля!”.

Автор: Емилия Колева