Обява

Обява за набиране на предложения за доставка

на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“

и за доставка на мляко и млечни продукти

по схема „Училищно мляко“