Самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018г

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018г.

Самостоятелна форма на обучение – изпити