Работа по превенция на рисковото поведение сред ученици

На 29 март 2016 година гости от Регионална здравна инспекция посетиха СОУ „Йордан Йовков“. Поканата към тях беше отправена от педагогическия съветник Дамянка Иванова и преподавателите по биология Златка Кънчева и Николинка Кирова. Госпожа Севдалина Колева – младши експерт от дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ изнесе през учениците от VІІІ „в“ и VІІІ „г“ клас лекция на тема „Пубертет и полово развитие“. Целта на обучението беше учащите да получат актуална информация, която да е съобразена с учебното съдържание и в същото време да отговори на многобройните им въпроси, касаещи тяхното физическо развитие.

8-1 8-2

От своя страна, Дона Георгиева – главен експерт от дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ гр. Добрич изнесе пред учениците от ІХ клас практическо обучение на тема „Алкохолизъм и тютюнопушене“. Присъстващите имаха възможност чрез подходяща апаратура да измерят концентрацията на въглероден диоксид в издишна струя въздух, за да се диагностицира до каква степен пушачът/непушачът се намира в риск за здравето си.

collage_1

Със също такъв голям интерес учениците се изследваха с т.нар. „алко-очила“. Чрез тях учениците добиха представа за промяната на сетивата при прекомерна употреба на алкохол.

collage_2

Тези методи на презентация, използвани от ментора г-жа Георгиева, доказаха научно и нагледно какви поражения на организма нанасят злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето в тази млада възраст.

9-1

Текст: Дамянка Иванова – пед. съветник                                                                             Снимки: Дамянка Иванова/ПС/ и Ралица Стоянова /председател на УС/