Прием

В СУ “Йордан Йовков” гр. Тервел се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

В първи клас задължително постъпва всяко дете, което през настоящата година е навършило 7 години.

Заповед за утвърждаване на план-прием в първи клас

СУ „Йордан Йовков“ предлага целодневна организация на обучение, закуска, организиран обяд, охрана, видеонаблюдение.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване /по образец на училището/
  2. Копие от Удостоверение за раждане на детето
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация /по образец/, че детето не е посещавало подготвителна група

Подаване на заявления – всеки делничен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.  до 31.05.2024 г.

Записване до 21.06.2024 г.

Обявяване списъците на паралелките на 26.06.2024 г. /на входа на училището/

За датата и часа на родителските срещи – след обявяване на списъците на паралелките.

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел обявява прием след завършен седми клас  с профил:

„Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка  с 26 ученици.

Балообразуване –   удвоените точки от Национално външно оценяване по БЕЛ  и Математика  плюс точките от оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и ИТ.

Профилиращи предмети – Информационни технологии и Информатика.

График на дейностите по приемане на ученици след седми клас може да видите  тук.

Онлайн кандидатстване след седми клас

Упътване за учениците след седми клас

Единна информационна система за изпити и прием