Прием

В СУ “Йордан Йовков” гр. Тервел се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

В първи клас задължително постъпва всяко дете, което през настоящата година е навършило 7 години. СУ „Йордан Йовков“ предлага целодневна организация на обучение, закуска, организиран обяд, охрана, видеонаблюдение.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване /по образец на училището/
  2. Копие от Удостоверение за раждане на детето
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация /по образец/, че детето не е посещавало подготвителна група

Подаване на заявления – всеки делничен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.  до 31.05.2022 г.

Записване до 17.06.2022 г.

Обявяване списъците на паралелките на 22.06.2022 г. /на входа на училището/

За датата и часа на родителските срещи – след обявяване на списъците на паралелките.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел обявява прием след завършен седми клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка с 26 ученици.

Балообразуване – сбор от удвоените точки от Национално външно оценяване по БЕЛ  и Математика  и преобразуваните в точки оценки по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети – Информационни технологии и Информатика.

График на дейностите по приемане на ученици след седми клас може да видите тук.

Онлайн кандидатстване след седми клас

Упътване за учениците след седми клас