Прием

В СУ “Йордан Йовков” гр. Тервел се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В първи клас задължително постъпва всяко дете, което през настоящата година е навършило 7 години. СУ „Йордан Йовков“ предлага целодневна организация на обучение, закуска, организиран обяд, охрана, видеонаблюдение.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване /по образец на училището/
  2. Копие от Удостоверение за раждане на детето
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация /по образец/, че детето не е посещавало подготвителна група

Подаване на заявления – всеки делничен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. от 18.05.2020 г до 29.05.2019 г.

Записване до 19.06.2020 г.

Обявяване списъците на паралелките на 22.06.2020 г. /на входа на училището/

За датата и часа на родителските срещи – след обявяване на списъците на паралелките.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел обявява прием след завършен седми клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка с 26 ученици.

Приема е по документи. Балообразуващите предмети са Информационни технологии и Български език и литература.

Профилиращи предмети – Информационни технологии, Информатика и Български език и литература.

График на дейностите по приемане на ученици след седми клас може да видите тук.