Полезни връзки

Електронен дневник – https://www.shkolo.bg/

Община Тервел – www.tervel.bg

Министерство на образованието и науката – www.mon.bg

РУО Добрич – http://ruodobrich.bg/

Мрежа на учителите новатори – www.teacher.bg

Български портал на знанието – www.znam.bg

ДА „Закрила на детето“ – www.stopech.sacp.government.bg

Електронни учебници – www1.znam.bg

Виртуална библиотека – www.chitanka.info

Център за приобщаващо образование – www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl