Педагогически практики

Проектът „Включващо обучение“ е създаден за подпомагане и осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование и обучение на ученици със СОП – Facebook страницата на проекта

11057773_1602856919962390_136939060289821623_n

 

 

 

 

 

 

Кл. р-л Елена Георгиева – Facebook страницата на класа

 

 

 

 

 

 

Кл. р-л Ненка Костова – Facebook страницата на класа

 

 

 

 

 

 

Кл. р-л Виолета Димова – Блог на класа