Педагогически практики

Проектът „Включващо обучение“ е създаден за подпомагане и осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование и обучение на ученици със СОП – Facebook страницата на проекта

11057773_1602856919962390_136939060289821623_n

 

 

 

 

 

 

Първи „А“ клас – с кл. р-л Елена Георгиева – Facebook страницата на класа

11010551_1498828303766315_2382451379485034028_n

 

 

 

 

 

 

Кл. р-л Ненка Костова – Facebook страницата на класа

12234978_1521944178127931_3122792764493909921_n

 

 

 

 

 

Трети „В“ клас – с кл. р-л Виолета Димова – Блог на класа

20