Успехи

Учители и ученици от СУ „Йордан Йовков“ се радват на добра училищна среда и успехи на всички равнища – много добро представяне на олимпиади, НВО, ДЗИ, Национални и Международни конкурси, спортни постижение, достойно съхраняват традициите и обичаите. Те дават едно своеобразно самочувствие, което прави живота в училище ползотворен и хармоничен.