Ученически парламент

Членове на Ученическия съвет – 2015/2016 уч. г.
Устав на Ученическия съвет за 2015/2016 уч. г.

Ралица Петрова Стоянова – председател

Ели Цветанова Цветкова – зам.-председател

Христомира Юлиянова Христова – секретар

На  22.02.2017 г. , в СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел се проведе обучение на тема „Кибертормоз. Ползи и вреди от мобилните телефони“. Формален повод за мероприятието е отбелязването на Световния ден за борба с тормоза в училище, в който акцентът пада върху кибертормоза. Обучението беше проведено по метода „Връстници обучават връстници“, като в ролята на ментор се изяви Алпай Алкин, ученик от 11 клас и член на Ученическия парламент. Участниците от 8 а клас проведоха беседа за онлайн тормоза, получиха съвети как да ползват безопасно интернет, изказаха мнения за разрешаване на случаи с кибертормоз от реалния живот. В края всички ученици получиха брошури, изготвени от МКБППМН.

–––––––––––––

На 17.02.2017 год., в СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел се проведе заседание на Училищния парламент. В минутите за образование в демократично гражданство учениците обсъдиха „Етичен кодекс на училищната общност“. Във връзка с темата решаваха казуси по отбори.

Първи отбор представя казуса „Автобусът“

Втори отбор представя казуса „Контролното“

Трети отбор представя казуса „Училищен фестивал“