Олимпиади

Олимпиади на национални състезания за учебната 2019/2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

В дълголетната история на СУ „Йордан Йовков“ не са много случаите, в които ученици от училището са достигали до национални олимпиади. Тази година училището ни има повод да се гордее с такова постижение.  Ели Цветанова, ученичка от VII „А“ клас, е допусната до национална олимпиада по български език и литература.

Успехът на Ели не е случаен. Вече трета година тя постига отлични резултати в областния кръг на олимпиадата по български език и литература.

Ели е образец на безупречна ученичка. За всеки учител е удоволствие да работи с нея. Тя е любознателна, трудолюбива и изключително старателна. Трудно е да се определи кой предмет й се отдава най-много, защото тя успява във всичко, с което се занимава. Тя намира време и за допълнителни занимания. Обича фотографията и изобразителното изкуство.

За успехите на Ели сериозен принос имат и нейните родители, които я подкрепят и насърчават. Тя е отзивчива, скромна и възпитана. Всички в класа я обичат.

Да пожелаем на Ели отлично представяне на националната олимпиада по български език и литератута в Стара Загора.

Текст: Параскева Монева – кл. р-л и преподавател по БЕЛ на Ели

Вестник – брой 8