Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по БЕЛ от НВО в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от НВО в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)