Обучение

Обучението в СУ „Йордан Йовков“ е организирано в 29 паралелки – 13 в НЕ, 12 в ПГЕ и 4 в ГЕ

Организацията на учебния ден е целодневна за :

– първи клас – три ПИГ;

– втори клас – два ПИГ;

– трети клас –  два ПИГ;

– четвърти клас – три ПИГ ;

– пети клас – две ПИГ;

– шести – една ПИГ;

– седми – една ПИГ.

Организацията на учебния ден за всички останали ученици е полудневна.