Обучение

Обучението в СУ „Йордан Йовков“ е организирано в 24 паралелки – 11 в НЕ, 8 в ПГЕ и 5 в ГЕ

Организацията на учебния ден е целодневна за :

– първи клас – две ПИГ;

– втори клас – две ПИГ;

– трети клас –  две ПИГ;

– четвърти клас – две ПИГ ;

– пети клас – една ПИГ;

– шести – една ПИГ;

– седми – една ПИГ.

Организацията на учебния ден за всички останали ученици е полудневна.