Обучение „Трафик на хора“

На 28 март 2016 година учениците от 9 и 10 клас преминаха обучение на тема „Трафик на хора“. В началото на мероприятието педагогическият съветник Дамянка Иванова изтъкна важността на проблема и разясни понятието „трафик на хора“. Последва излъчване на клип „Двете малки момичета“,  разкриващ истински истории.

Лекция изнесе Пенка Стратиева – педагог в СОУ „Й. Йовков“ и обществен възпитател към МКБППМН при Община Тервел. Тя предостави на учениците информация за видовете трафик и пътищата за набиране на жертвите – отвличане, подлъгване с фалшиви обяви за платена работа в чужбина, добро образование, привлекателна екскурзия и пр. Г-жа Стратиева обясни какви са предварителните мерки, които всеки пътуващ зад граница трябва да вземе, за да предотврати да стане жертва на трафикант, а също и как може да се реагира при настъпило подобно събитие.

На всички участници в обучението беше връчена брошура “ Трафик на хора – 10 въпроса – 10 отговора“.

Текст и снимки: Дамянка Иванова