Обучение на тема „Агресия“

На 21 декември 2015 година учениците от 7б клас взеха участие в обучение на тема „Агресията и нейните проявления“. Ментори на мероприятието бяха обществен възпитател Пенка Стратиева и педагогическият съветник при СОУ „Й. Йовков“ Дамянка Иванова.

На обучението беше представена мултимедийна презентация. Учениците попълваха анкета за проявите на агресия и приемливото поведение в училище. Проведена беше дискусия за проблемите в класа и начините на решаването им. Класният ръководител, менторите и учениците от класа са на мнение, че не достатъчно се обсъжда това в училище и не всеки притежава умения и воля за самооценка на собственото поведение.

12398616_1094545697252803_960829428_o 12399815_1094545767252796_602662799_o 12404879_1094545733919466_93663139_o 12414235_1094545743919465_402320990_o 12415916_1094545757252797_1285448338_o