Нова организация на дистанционното обучение

От 01.04.2020 г. се включват и учители, преподаващи Чужд език, Музика, Изобразително изкуство и ФВС.

Това налага изготвянето на ново седмично разписание, което влиза в сила от 01.04.2020 г.

Втори срок 2019/2020 – Дистанционно обучение

График на педагогическия съветник Дамянака Иванова – в сила от 01.04.2020 г.

График дистанционно обучение – Д. Иванова