Информационна кампания за сексуално и репродуктивно здраве

По случай Свети Валентин на 12.02.2016 г. в СОУ „Йордан Йовков“ се проведе информационна кампания за сексуално и репродуктивно здраве.

Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнтите при Община Тервел и на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците от СОУ „Й. Йовков“.

Целта на кампанията е младите да бъдат запознати с проблема от рисковото поведение и как може да се опази здравето на девойките и младежите от венерически заболявания.

/Дамянка Иванова – пед. съветник/