Учители

НАЧАЛЕН ЕТАП:

Еленка  Георгиева Петкова  –  Старши учител
Ненка  Петрова  Костова – Старши учител
Светлана Митева Неделчева – Старши учител
Виолета Петкова  Димова – Старши учител
Пенка Димова Ганчева – Старши учител
Диян Тодоров Димов – Старши учител
Нуртен  Юсуф Исмаил – Старши учител на група ЦДО
Семра Ведат Мехмед – Старши учител на група за ЦДО
Мирослава Желязкова – Учител
Марияна Димитрова Върбанова – Старши учител
Стефко Денев Денев – Старши учител на група за ЦДО
Димитричка Георгиева Колева – Старши учител на група за ЦДО
Параскева Георгиева Андреева – Старши учител
Тансер Селим Садък – Старши учител, чужд език в начален етап
Гергана Тончева Томова – Учител
Станка Йорданова Вълчева – Учител
Татяна Георгиева – учител, чужд език в начален етап
Тодорка Петрова Донева – Старши учител
Николинка Жекова – Учител

ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ:

Йорданка Николова Георгиева – Старши учител, БЕЛ
Виолета Маринова Желязкова – Старши учител, БЕЛ
Мюхтебер Мустафа Мюмюн  – Учител, Английски език
Мария Стефанова Стратиева-Иванова – Младши учител, Английски език
Ваня Иванова Денева – Старши учител, Математика
Силвия Спаскова Александрова – Учител, ИТ
Цецка Иванова Божилова – Старши учител, ИТ и Математика
Пролетина Стоянова Добрева  – Старши учител, История
Иван Божилов Божилов – Старши учител, География
Живко Георгиев Колев – Старши учител, Музика
Андрей Иванов Ненов – Старши учител, ФКС
Евгени Здравков Господинов – Старши учител, ФКС
Ивелина Николаева Колева – Учител, ИТ
Галя Вълчева Димитрова – Учител
Антония Стефанова Маринова – Старши учител, Математика
Аксел Наз – Учител
Радка Неделчева Железова – Учител
Нели Николова – учител, ИТ
Василена Валентинова Ганчева – Учител
Джанан Ахмед Мустафа – Учител
Георги Живков – Учител, ИТ

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“  

Милка Илиева Енева – Психолог, училищен
Галина  Ангелова Великова – Ресурсен учител