Учители

НАЧАЛЕН ЕТАП:

Еленка  Георгиева Петкова  – Старши учител
Марияна Йорданова Атанасова – Старши учител
Ненка  Петрова  Костова – Старши учител
Мариана Стоянова Денева – Старши учител
Светлана Митева Неделчева – Старши учител
Марианка Христова  Андреева – Старши учител
Веселина Вълчева  Иванова  – Старши учител
Виолета Петкова  Димова – Старши учител
Пенка Димова Ганчева – Старши учител
Гана Вълчева Иванова – Старши учител
Росица Иванова Стоянова – Старши учител
Диян Тодоров Димов – Старши учител
Стефка Димитрова Желева – Старши възпитател
Нуртен  Юсуф Исмаил – Възпитател
Семра Ведат Мехмед – Възпитател
Мирослава Желязкова – Възпитател
Марияна Димитрова Върбанова – Старши възпитател
Стефко Денев Денев – Старши възпитател
Димитричка Георгиева Колева – Старши възпитател
Маринка Стефанова Тодорова – Старши възпитател
Параскева Георгиева Андреева – Възпитател
Тансер Селим Садък – Старши учител, чужд език в начален етап

ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ:

Росица Георгиева Стратиева – Главен учител, БЕЛ
Йорданка Николова Георгиева – Старши учител, БЕЛ и Руски език
Виолета Маринова Желязкова – Старши учител, БЕЛ
Пенка Тодорова Стратиева – Старши учител, Руски език
Мюхтебер Мустафа Мюмюн  – Учител, Английски език
Светла Спасова Георгиева – Старши учител, Английски език
Мария Стефанова Стратиева-Иванова – Младши учител, Английски език
Снежанка Иванова Костадинова  – Старши учител, Математика
Ваня Иванова Денева – Старши учител, Математика
Силвия Спаскова Александрова – Учител, ИТ
Цецка Иванова Божилова – Старши учител, ИТ и Математика
Севинч Невзатова Сали – Старши учител, ИТ, Физика и Химия
Пролетина Стоянова Добрева  – Учител, История
Иван Божилов Божилов – Старши учител, География
Николинка Колева Кирова – Старши  учител, ЧП и Биология
Златка Михалева Кънчева – Старши учител, ЧП и Биология
Димитричка Стоянова Тодорова – Старши учител, Химия
Живко Георгиев Колев – Старши учител, Музика
Антоанета Йорданова Петкова – Старши учител, Изобразително изкуство
Калчо Стоянов Раданов – Старши учител, Технологии
Живка Георгиева Ненова – Старши учител, ФКС
Андрей Иванов Ненов – Старши учител, ФКС
Евгени Здравков Господинов – Старши учител, ФКС
Ирина Клавдиевна Стоянова – Старши възпитател /Руски език/
Ивелина Николаева Колева – Учител, ИТ

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“  

Милка Илиева Енева – Психолог, училищен
Галина Христова Ангелова – Логопед