История

Из летописната книга на СОУ „Йордан Йовков“

На 15 септември 1952 г. в гр. Тервел беше открито първото средно училище. То се яви за да откликне на цялостния обществено-икономически живот в района на бившата Тервелска околия. Началото е поставено с една сборна паралелка за ІХ клас и четири за VІІІ клас.

За пръв директор на училището е назначен Христо Цанев от гр. Велико Търново. Следват четири учебни години от 1955 – 1959 г. с директор Нено Пенев Тодоров от гр. Павликени. През този период е извършен втори и трети етап от строежа на училището. През учебната 1959 – 1960 г. за директор е назначен Стоян Димитров Мустакерски. Броят на учениците става 1220. От 1966 – 1970 г. директор е Димитър Колев Гочев – преподавател по физика и впоследствие дълги години работил като такъв в училището. Негови заместници са: Иван Денев – горен курс и Александър Русенов – среден курс. Следва периода 1971 – 1981 г., когато директор става Александър Русенов. През този доста дълъг период са работили едно голямо ядро от високо квалифицирани учителски кадри, които са запомнени от много випуски на СОУ. На 17 май 1979 г. училището става ЕСПУ по тогавашните образователни изисквания и се сдобива с нова сграда, в която се помещава и днес. От 1990 до 2000 г. то е разделено на – ОУ Дора Габе и СОУ Йордан Йовков. Техни директори са били съответно – Димитър Костадинов, Димо Пенев и Виолета Янкова. През 2001 г. по решение на Общината двете училища се обединяват в СОУ Йордан Йовков.

От 2001 г. до 2008 г.  училището се ръководи от Стоян Михалев Стоянов, а от 2009 г. до 2016 г. от Галина Нейкова Вълчева. От април 2016 г. директор е Румянка Костадинова Станкова. От 1 декември 2016 г директор е Атанас Недялков.

Днес в СУ „Йордан Йовков“ влизат в час 61 учители и възпитатели с висока квалификация, отговарящи на новите образователни изисквания и програми. Макар че ежедневието им е неспокойно, всеки от тях се стреми да дава максимума от себе си, изгаряйки в огъня на тази отговорна и благородна професия.