Администрация

РЪКОВОДСТВО:

Атанас Недялков – Директор 

Росица Стоянова – Заместник-директор, учебна дейност
Калина Илиева – Заместник-директор, учебна дейност
Дамянка Иванова – Педагогически съветник

АДМИНИСТРАЦИЯ:
Тодорка Бърдучкова – Главен счетоводител
Йорданка Тодорова – Завеждащ административна служба
Кръстинка Лазарова – Касиер и домакин
Теменужка Петрова – Домакин