Обществен съвет

На 02.09.2016 г. се проведе общоучилищна родителска среща. На нея родителите бяха запознати с правилника за създаване на Обществен съвет към СУ „Й. Йовков“. Бяха избрана следните родители:
1. Миглена Василева Иванова
2. Гюлджихан Ахмедова Ахмед
3. Марияна Маринова Пасева
4. Цветомира Карамфилова Райчева
5. Искра Балушева Илиева – представител на общината