Обществен съвет

Председател:

Ралица Великова Пейчева – родител

Членове:

  1. Цветомира Карамфилова Райчева – представител на родителите

2. Ивелина Георгиева Денева – представител на родителите

3. Росица Живкова Стоянова – представител на родителите

4. Татяна Динева Тодорова – представител на родителите

5. Теменужка Петкова Чанева – представител на родителите

6. Милена Маринова Пенева – представител на община Тервел