Обществен съвет

Председател:

Ралица Великова Пейчева – родител

Членове:

Искра Балушева Илиева – представител на Община Тервел

Ралица Живкова Стоянова – родител

Цветомира Карамфилова Райчева – родител

Ивелина Георгиева Денева – родител