Комисии

Задачи и форми на работа на УКС:

Състав на комисията –
Председател – Калина Илиева – зам. директор
Членове:
Дамянка Иванова – пед. съветник
Мюхтебер Мюмюн – учител
Светлана Неделчева – начален учител
Невена Добрева – началник отдел „ЗД-то“ при Д „СП“ – Тервел
Милка Енева – психолог
Марина Иванова – ученик от XI клас

Помощни органи и комисии:

1. Безопасност на движението:
Председател – Румяна Станкова
Членове:
Димитричка Тодорова –  учител
Диян Димов – начален учител

 

2. Охрана на труда:
Председател: Станимир Влаев
Членове:
Марияна Денева и Марияна Върбанова – начални учители
Андрей Ненов и Евгени Господинов – преподаватели по физ.култура и спорт
Димитричка Тодорова и Антоанета Йорданова – преподаватели по химия и ИИ и технологии

3. Защита при бедствия и аварии:
Председател: Атанас Недялков – Директор
Зам. председател: Румяна Станкова – зам. директор
УД Секретар: Йорданка Тодорова- зав. АС
Членове:
Николинка Кирова – специалист по радиационна химическа защита
Диян Димов – специалист по противопожарна защита
Албена Вълова – специалист по медико-санитарна защита
Андрей Ненов – специалист по безопасно извеждане на учениците от училищната сграда.

4. Квалификационна дейност:

Творчески съвет:

Председател: Атанас Недялков – Директор – II ПКС
Членове:
Румяна Станкова – зам. директор – III ПКС
Калина Илиева – зам. директор
Росица Стратиева – Главен учител – I ПКС
Веселина Иванова – Старши учител – I ПКС
Златка Кънчева – Старши учител – II ПКС
Виолета Желязкова – Старши учител, Председател на МО
Виолета Димова – Старши учител, Председател на МО НЕ
Цецка Божилова – Старши учител, Председател на МО с V ПКС