Комисии

Задачи и форми на работа на УКС:

Състав на комисията –
Председател – Калина Илиева – зам. директор
Членове:
Дамянка Иванова – пед. съветник
Мюхтебер Мюмюн – учител
Светлана Неделчева – начален учител
Невена Добрева – началник отдел „ЗД-то“ при Д „СП“ – Тервел
Милка Енева – психолог

Помощни органи и комисии:

1. Безопасност на движението:
Председател – Калина Илиева
Членове:

Диян Димов – начален учител

2. Охрана на труда:
Председател: Станимир Влаев
Членове:
Марияна Денева и Марияна Върбанова – начални учители
Андрей Ненов и Евгени Господинов – преподаватели по физ.култура и спорт
Антоанета Йорданова – преподаватели по ИИ и технологии

3. Защита при бедствия и аварии:
Ръководители на групи:
3.1. Наблюдение и оповестяване – Живко Колев
3.2. Санитарен пост – Албена Вълова
3.3. Получаване и раздаване на ИСЗ – Крастинка Лазарова
3.4. Херматизиране на помещенията – Иван Божилов
3.5. Противопожарна защита – Станимир Влаев

4. Квалификационна дейност:
Творчески съвет:
Председател: Атанас Недялков – Директор – II ПКС
Членове:
Росица Стоянова – зам. директор – IV ПКС
Калина Илиева – зам. директор – V ПКС
Виолета Желязкова – Старши учител – II ПКС, Председател на МО
Виолета Димова – Старши учител – V ПКС, Председател на МО НЕ
Цецка Божилова – Старши учител – IV ПКС, Председател на МО
Силвия Александрова – Старши учител – III ПКС