Ден за Анти-Тормоз

Днес, 22.02.2017 г., отбелязваме глобалния Ден за Анти-Тормоз, известен повече като „Ден на розовата фланелка“.

Всички ученици се включиха с различни мероприятия и инициативи, организирани и осъществени „от ученици за ученици“, в сътрудничество със своите класни ръководители.

Педагогически съветник – Д. Иванова