Занимания по интереси

През учебната 2020-2021 година в СУ „Йордан Йовков“  по желание на учениците и техните родители са организирани следните групи за занимания по интереси.

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Параскева Андреева

Клуб „Шахмат“ 1 и „Шахмат“ 2 с ръководител Красимир Прокопов

Клуб „Приключението пъстра математика“ с ръководител Росица Стоянова

Клуб „Уча математика – забавна и интересна“ с ръководител Ненка Костова

„Вокална група“ с ръководител Живко Колев

Клуб „Математика 6“ с ръководител Цецка Божилова

Клуб „Englich is my future” с ръководител Мария Иванова

Група „Волейбол“ с ръководител Андрей Ненов

Клуб „Езикови пътешествия“ с ръководител Йорданка Георгиева

Клуб „Гражданско образование“ с ръководител Пролетина Добрева

Клуб „Природа“ с ръководител Златка Кънчева

Клуб „Йовкови наследници“ с ръководител Росица Стратиева

Клуб „Светът на математиката“ с ръководител Ваня Денева

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.