Занимания по интереси

През учебната 2021/2022 година в СУ „Йордан Йовков“  по желание на учениците и техните родители са организирани следните групи за занимания по интереси.

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Параскева Андреева

Клуб „Шахмат“ 1 и „Шахмат“ 2 с ръководител Красимир Прокопов

Клуб „Аз обичам математиката“ с ръководител Росица Стоянова

Клуб „Уча математика – забавна и интересна“ с ръководител Ненка Костова

„Вокална група“ с ръководител Живко Колев

Клуб „Grammar detectives on a mission“ с ръководител Мария Иванова

Клуб „Езикови пътешествия“ с ръководител Йорданка Георгиева

Клуб „Гражданско образование“ с ръководител Пролетина Добрева

Клуб „Журналистиката-хоризонт на бъдещето“ с ръководител Росица Стратиева

Клуб „Светът на математиката“ с ръководител Ваня Денева

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.