Грипна ваканция

Заповед за грипна ваканция

Преустановява се присъственият учебен процес за периода от 20.01.2023 г. до 25.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас.

Учебните занятия ще се възстановят на 26.01.2023 г. /четвъртък/ по установеното седмично разписание и работен график.