График

График за попълване на незаети места след четвърти етап на класиране до достигане на утвърдения държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година в профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ 

заповед – 4 етап

график за незаети места