Отново на училище!

Представяме Ви графика, по който ще протече откриването на новата 2020/2021 учебна година на 15-ти септември

 

 

В 08:00 ч. автобусите тръгват от селата (пътуващите ученици)

08:30 ч. – 09:00 ч. – Посрещане на пътуващите ученици, които влизат през вход „А“; както и на първокласниците и техните родители, които се отправят към училищния двор и подреждат на определеното място за празнично приветствие от директора.

09:00 ч. – Тържествено откриване на учебната година за първокласниците в училищния двор.

09:00 ч. – 09:30 ч. – Учителите от начален етап посрещат своите ученици от II, III и IV клас през вход „А“ и ги насчват към класните стаи.

09:00 ч. – 09:30 ч. – През вход „Б“ влизат учениците от V до VIII клас, които ще бъдат посрещнати от своите класни ръководители и се отправят към определените за тях класни стаи.

09:30 ч. – 10:00 ч. – През вход „Б“ влизат учениците от IX до XII клас, посрещнати от класните си ръководители и заемат местата си в определените им класни стаи.

В 11:00 ч. автобусите тръгват от училище (пътуващите ученици)

След приключване на часа на класа, учениците по класове под ръководството на класния ръководител напускат сградата на училището по указания маршрут, като спазва мерките за дистанция.

Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/ на училище. 

Напомняме, че временните противоепидемични мерки на територията на Република България (съгл. Заповед РД-01-489/ 31.08.2020 проф. д-р Костадин Ангелов, дм, Министър на здравеопазването) са все още в сила и учениците трябва да си носят лични предпазни средства (маски, шлемове, дезифектант и др.)