„Детско полицейско управление“

На 17 май 2016 г. в СОУ „Йордан Йовков“ стартира „Детско полицейско управление“. В него  участват 20 деца – доброволци от четвърти клас. Техен отговорник е педагогическия съветник на училището г-жа Дамянка Иванова.

Повече информация на сайта на Община Тервел